Automatyka i elektryka

Hydro-Marko projektuje oraz wykonuje instalacje układów sterowania oraz AKPiA. Standardowym produktem są rozdzielnice sterujące pozwalające na kompleksowe włączanie i wyłączanie różnych urządzeń i ich układów, a także optymalizowanie ich pracy.  Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na zachowanie najwyższych standardów pod względem doboru i montażu komponentów, a jednocześnie na dostosowanie właściwości szafy do potrzeb danej instalacji.

Automatyzacja pracy:

  • przepompowni ścieków i wody,
  • stacji uzdatniania wody,
  • oczyszczalni ścieków,
  • obiektów hydrotechnicznych,
  • urządzeń chłodniczych,
  • obiektów melioracyjnych.