Modernizacja pompowni wody wraz z budową zbiorników retencyjnych Zb1 i Zb2 w Bielanach Wrocławskich, gm. Kobierzyce