Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku