Podziękowanie - Gmina Sanniki

Dnia 9 grudnia w Sannikach i Lubikowie zostały uroczyście otwarte dwie zmodernizowane Stacje Uzdatniania Wody. Na zaproszenie samorządu miasta i gminy Sanniki, który był inwestorem, w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, projektanci, wykonawcy oraz lokalna społeczność.   

Zadanie obejmowało:

Rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami w miejscowości Lubików — wydajność SUW 90 m3/h z zachowaniem ciągłości pracy SUW podczas rozbudowy i przebudowy (SUW tymczasowa).

Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na SUW oraz budowę zbiornika na ścieki o poj. do 10 m3 i zbiornika technologicznego podziemnego o poj. do 6 m3 wraz z infrastrukturą oraz budowę zbiornika solanki w miejscowości Sanniki ul. Lotników — wydajność SUW  163 m3/h.