Zakończenie budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Żdżary

Zakończona realizacja inwestycji budowy stacji uzdatniania wody o wydajności 1 500 m3 na dobę z ujęciami głębinowymi, instalacjami technologicznymi i wpięciem do sieci wodociągowej. Inwestycja realizowana była w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizacja wymiernie przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy i zwiększa niezależność gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną. Nowy SUW pozwoli na utrzymanie dalszego rozwoju gminy i zapewni odpowiedni poziom życia jej obecnych, jak i przyszłych mieszkańców.