Zakończenie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Oleśnie

Po niespełna dwóch latach prac 28 września 2022 r., oficjalnie zakończono kompleksową rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Oleśnie. 

Inwestycja była konieczna, bowiem wymagały tego względy ekologiczne oraz działanie rozwojowe gminy.

W wyniku prac średniej wielkości obiekt stał się nowoczesny – sprawdzona technologia zmodernizowała proces oczyszczania ścieków. Po przebudowie nieczystości są oczyszczane w bioreaktorach na osadzie czynnym. Najpierw są czyszczone mechanicznie na kratach, na sitopiaskowniku, potem przechodzą oczyszczanie biologiczne.

Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 2,5 tys. m3 na dobę, w skrajnych przypadkach przy maksymalnych przepływach osiąga 5 tys. m3.

Dzięki tej inwestycji ścieki są przezroczyste, zapewniają odpowiednie warunki do tego, żeby nie zanieczyszczać rzeki Stobrawy, która jest zlewnią rzeki Odry.