Pompownie wody

Hydro-Marko jest dostawcą systemowych rozwiązań pompowych zapewniając nieprzerwaną dostawę wody do budynków mieszkalnych oraz przemysłowych.

Układ technologiczny pompowni składa się z zestawu pomp służących głównie do podnoszenia oraz utrzymywania stałego ciśnienia w systemach wodociągowych, a także do przesyłu wody z poziomu niższego do wyższego, niwelując uderzenia hydrauliczne poprzez płynne sterowanie obrotami agregatów pompowych.

Dzięki inwestycji użytkownik odnosi następujące korzyści:

  • redukcja zużycia energii elektrycznej,
  • możliwość obniżenia mocy zakupowej,
  • obniżenie awaryjności sieci (płynna regulacja ciśnienia dystrybucyjnego, łagodny start po zaniku napięcia, płynna współpraca zespołu pomp),
  • zautomatyzowanie procesu dystrybucji,
  • optymalne wykorzystanie dostępnej retencji,
  • poprawa jakości dystrybuowanej wody w zakresie zapachu i smaku.