Stacje uzdatniania wody

Specjalnością Naszej firmy jest budowa stacji uzdatniania wody w pełni zautomatyzowanych, zintegrowanych urządzeń dających gwarancję skuteczności działania. Zastosowana technologia uzdatniania pozwala na usuwanie z wód związków szkodliwie wpływających na zdrowie ludzkie uzyskując wodę o jakości zgodnej z zakresem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180). 

Uzdatnianie wody surowej w nowych jak i modernizowanych obiektach można prowadzić w oparciu o technologię opartą na otwartych jak i ciśnieniowych układach napowietrzania i filtracji oraz wykorzystując inne instalacje tj. filtry membranowe oraz układy lamelowe w przypadku uzdatniania wody w przemyśle w zależności od źródła i jakości wody wejściowej.

Na potrzeby stacji uzdatniania wody produkujemy następujące urządzenia:

  • zestawy filtracyjne,
  • zestawy hydroforowe,
  • aeratory,
  • zbiorniki stalowe jednopłaszczowe i dwupłaszczowe,
  • separatory i osadniki lamelowe,
  • konstrukcje stalowe.