Systemy nadzorujące procesy

Oferowany WEb SCADA ProfiView 3.0 jest nowoczesnym, otwartym, kompletnym i w pełni skalowalnym oraz konfigurowalnym systemem służącym do kontroli, wizualizacji, monitoringu i sterowania procesami automatyki opartym o technologię webową. System współpracuje z urządzeniami mobilnymi (tablet, telefon komórkowy).

Grupa Hydro-Marko oferuje wykonanie monitoringu obiektów rozproszonych infrastruktury wod-kan z wykorzystaniem technologii GPRS, obejmujący:

  • monitoring przepompowni ścieków, tłoczni ścieków, oczyszczalni ścieków, pomiaru przepływu ścieków,
  • monitoring SUW, zestawów pompowych, zestawów hydroforowych, studni wodomierzowych, ujęć wody,
  • monitoring obiektów melioracyjnych (przepompownie, JAZ-y, zapory, zbiorniki retencyjne),
  • monitoring przepływu, poziomu oraz ciśnienia cieczy na obiektach nie posiadających zasilania z możliwością sterowania tymi obiektami.